طب تغذیه 

آزمایشات متداول پزشکی (چکاب بیماری شناسی) تا وقتی اتفاق مهمی نیافتاده چیزی را نشان نمی دهد و یا لااقل هشدار لازم را در مورد کمبودها و کم کاری های بدن در بر ندارد. ارزیابی جامع وضعیت جسمانی (چکاب سلامتی شناسی) بر اساس طب تغذیه معروف به (تست تغذیه) درست برعکس در زمانی که فکر می کنیم هیچ مشکل جدی نداریم، با استفاده از ابزار قدرتمند طب تغذیه معروف به نشانه شناسی تغذیه ای کمبودها، مسمومیت ها و کم کاری های اندام های بدن را شناسایی و هشدار لازم را می دهد و آنگاه با استفاده از قوانین حیات بخش طب ارتومولکولار می توان نسبت به رفع مشکل اقدام کرد و جلوی بروز حادثه را گرفت.

بیماری هرگز به یک بافت سالم حمله نخواهد کرد و اگر چنین جراتی بکند به سرعت مغلوب سیستم دفاعی شده و از میان خواهد رفت و تخریبی بر جای نخواد گذاشت.

طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار