تغذیه قلیایی 

به زبان بسیار ساده کلیه سبزیجات و صیفیجات و میوه ها محیط بدن رو قلیائی میکنند و عملا اکسیژن بیشتری به بافتهای بدن میرسد و در نتیجه از بروز انواع بیماریها به ویژه انواع سرطانها پیشگیری میشود. در مقابل مصرف گوشت و مرغ  و ماهی و انواع فراورده ای صنعتی بدن را اسیدی میکنند و زمینه بروز بیماری فراهم میشود. ما در دفتر پژوهشی طب پیشگیری با اتخاذ روشهای تغذیه سالم با قلیائی شدن بدن کمک نموده و به ارائه مشاوره تغذیه مراجعین را به سمت سلامت سوق میدهیم.

طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار