طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار

دفتر پژوهشی طب پیشگیری

دفتر پژوهشی طب پیشگیری در زمینه تغذیه سالم زیر نظر سازمان بین المللی مشاورین تغذیه در ایران و‌کانادا فعالیت مینماید . اطلاعات لازم در مورد سازمان بین المللی تغذیه را از سایت www.ionc.org میتوانید استخراج کنید.