ارتباط با مشاورین راهنما

خانم ناصری (مشاور راهنما) : ۰۹۱۲۴۷۳۱۰۴۵

آقای دکتر شریفی : sharifi@consultant

کتاب ها و مقالات

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد کتاب ها و مقالات دفتر پژوهشی طب پیشگیری،
با شماره زیر تماس حاصل فرمایید.

مسئول انتشارات: ۰۹۱۲۴۷۳۱۰۴۵

دفتر پژوهشی طب پیشگیری

تهران – خیابان آفریقا – خ شهید عاطفی شرقی – شماره ۴۸ – واحد ۱

کد پستی: ۱۹۱۷۷۷۳۱۶۶

تلفن: ۲۲۰۵۸۱۹۳ – ۲۲۰۵۱۲۴۴

طب تغذیه

تغذیه قلیایی

طب ضد پیری

طب ارتومولکولار